متن کامل گزارش آژانس را بخوانید

به گزارش وبلاگ ابراهیمی، ایسنا نوشت: آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در تازه ترین گزارشش ضمن تایید غنی سازی ایران در سایت فردو، بیان کرد که ذخایر اورانیوم غنی سازی شده و درصد غنای ایران بالاتر از حد مجاز مشخص شده در برجام است. همچنین در این گزارش آمده است که ایران در حال غنی سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته تری است.

متن کامل گزارش آژانس را بخوانید

متن کامل گزارش آژانس بدین شرح است:

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

GOV/2019/55

11 نوامبر2019

راستی آزمائی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه 2231(2015)شورای امنیت

گزارش مدیرکل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی

A .مقدمه

1 .این گزارش مدیرکل موقت به شورای حکام و به موازات آن به شورای امنیت سازمان ملل در خصوص اجرای تعهدات مرتبط هسته ای جمهوری اسالمی ایران) ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و در خصوص موضوعات مرتبط با راستی آزمائی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه 2231(2015) شورای امنیت می باشد. این گزارش همچنین اطلاعاتی درخصوص موضوعات اقتصادی و مشورت ها و تبادل اطلاعات آژانس با کمیسیون مشترک ایجاد شده توسط برجام، ارائه می دهد.

B .سابقه

2 .در تاریخ 14 ژوئیه 2015 ،چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس، ایاالت متحده آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و سیاست امنیتی (3+EU/E3)و ایران در خصوص برجام توافق کردند. در تاریخ 20 ژوئیه 2015 شورای امنیت قطعنامه 2231(2015)را به تصویب رساند که در آن از جمله از مدیرکل درخواست نمود که راستی آزمائی و نظارت الزم بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران برای کل دوره تعهدات یادشده درچارچوب برجام را برعهده گیرد(8.para, 1.Corr and 53/2015/GOV.)

در اوت 2015 ،شورای حکام به مدیرکل اجازه داد تا راستی آزمائی و نظارت الزم بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران همانگونه که در برجام پیش بینی شده را انجام داده و بر همین اساس برای کل دوره تعهدات یادشده در پرتو قطعنامه شماره 2231(2015)شورای امنیت سازمان ملل، منوط به در اختیار داشتن منابع اقتصادی و منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس، گزارش ارائه نماید. شورای حکام همچنین اجازه داد که آژانس با کمیسیون مشترک همچنانکه در سند 53/2015/GOV و اصلاحیه یک آن آمده، مشورت و تبادل اطلاعات نماید.

3 .در دسامبر 2016 و ژانویه 2017 مدیرکل نه(9)سند که از سوی همه اعضای کمیسیون مشترک تهیه و به تایید رسیده و متضمن روشنگری هائی برای اجرای اقدامات مرتبط هسته ای ایران مندرج در برجام برای دوره زمانی آن بود را با کشورهای عضو در میان گذاشت.

4 .در 8 می 2019 ،ایران بیانیه ای منتشر کرد که از جمله حاوی این مطلب بود که ... در راستای اعمال حقوق خود، همانطور که در بندهای 26 و 36 برجام مصرح است، شورای عالی امنیت ملی ایران دستوری مبتنی بر توقف بعضی اقدامات ایران ذیل برجام از امروز صادر کرد.

5 .هزینه سالانه تقریبی آژانس برای اجرای پروتکل الحاقی ایران و برای راستی آزمایی و نظارت تعهدات مرتبط هسته ای ایران به شرح مندرج در برجام مبلغ 2/9 میلیون یورو در سال می باشد. برای سال 2019. منابع اقتصادی فرابودجه ای برای مبلغ 4 میلیون یورو از 2/9 میلیون یورو الزم است. تا تاریخ7 نوامبر2019 ،

مبلغ 1/7 میلیون یورو منابع اقتصادی فرابودجه ای برای تامین هزینه فعالیت های مرتبط با برجام برای سال 2019 و بعد آن در دسترس است.

C . فعالیتهای راستی آزمایی و نظارت بر برجام (JCPOA)

6 .از تاریخ 16 ژانویه 2016(روز اجرای برجام) آژانس اجرای تعهدات مرتبط هسته ای ایران ذیل برجام را منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس و به شیوه ای بیطرفانه و عینی راستی آزمایی و نظارت نموده است. آژانس از زمان انتشار گزارش فصلی اوت 2019 مدیرکل موقت که در به روز رسانی های مربوطه در دو گزارش در سپتامبر و نوامبر 2019 آمده است

، بشرح ذیل گزارش می دهد.

1.C . فعالیتهای مربوط به آب سنگین و بازفرآوری

7 .ایران ساخت رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک (رآکتور 40-IR)را طبق طراحی اولیه آن پیگیری ننموده است. ایران قرصهای اورانیوم طبیعی، میله های سوخت یا مجموعه های سوخت طراحی شده به صورت ویژه برای راکتور 40-IR طبق طراحی اولیه را فراوری یا آزمایش ننموده و همه قرصهای سوخت اورانیوم طبیعی و مجموعه های سوخت موجود در انبار تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده است. (بندهای 3 و 10)

8 .ایران به اطلاع رسانی به آژانس در خصوص موجودی آب سنگین در ایران و فراوری آب سنگین در کارخانه ادامه و به آژانس اجازه داده است که بر میزان ذخایر آب سنگین ایران و فراوری آب سنگین(HWPP) ادامه و به آژانس اجازه داده است که بر میزان ذخایر آب سنگین ایران و مقدار آب سنگین فراوری شده در HWPP نظارت نماید (بند 15 .) در تاریخ 28 اکتبر 2019 ،آژانس راستی آزمائی نمود که مقدار فراوری شده و در حال استفاده از آب سنگین در این کارخانه 128.9 متریک تن می باشد. در طول دوره گزارش دهی ایران بیش از 130 متریک تن آب سنگین نداشته است (بند 14.)

9 .ایران فعالیتهای مربوط به بازفرآوری را در رآکتور تحقیقاتی تهران (TRR)و تأسیسات فراوری ایزوتوپ مولیبدن، ید و زنون (MIX)و یا در هر تأسیسات اعلام شده دیگر به آژانس، انجام نداده است (بندهای 18 و 21).

2.C .فعالیتهای مربوط به غنی سازی و سوخت

10 . در کارخانه غنی سازی سوخت (FEP)در نطنز بیش از 5060 سانتریفیوژ 1-IR به صورت نصب شده در 30 آبشار به شکل پیکره بندی شده در واحدهای عملیاتی در زمان توافق پیرامون برجام به صورت نصب شده وجود نداشته است (بند 27 .)ایران 18 سانتریفیوژ 1-IR را از میان سانتریفیوژهای در حال نگهداری در انبار به منظور جایگزینی با سانتریفیوژهای آسیب دیده یا خراب نصب شده در FEP خارج نموده است. (بند 1، 29)

11 .ایران به غنی سازی UF6 در FEP و از زمان گزارش فصلی قبلی مدیرکل موقت ، غنی سازی اورانیوم را در کارخانه آزمایشی غنی سازی در نطنز و کارخانه غنی سازی فردو در فردو ادامه داده است . در 8 جولای 2019 آژانس راستی آزمایی کرد که ایران شروع به غنی سازی UF6 با غنای بالاتر از 3.67 درصد از اورانیوم 235 نموده است (بند 28 .)از آن موقع تا کنون، ایران اقدام به غنی سازی اورانیوم تا 4.5 درصد از اورانیوم 235 نموده است. (بند 28.)

12 .همچنان که قبلا گزارش شده است در اول جولای 2019 آژانس راستی آزمایی کرد که کل موجودی ذخیره شده اورانیوم غنی سازی شده ایران از میزان 300 کیلوگرم UF6 غنی شده تا میزان 3.67 درصد اورانیوم 235(یا معادل آن در اشکال مختلف شیمیایی فراتر رفته است (بند 56 .)میزان 300 کیلوگرم UF6 معادل با 202.8 کیلوگرم اورانیوم می باشد.

13 .تا تاریخ 3 نوامبر 2019 ،آژانس راستی آزمایی نمود که بر اساس برجام و مصوبات کمیسیون مشترک میزان کلی ذخیره اورانیوم غنی شده تا 3.67 درصد اورانیوم 235 ایران 372.3 کیلوگرم (+ 130.7 کیلوگرم از زمان گزارش فصلی پیشین مدیر کل موقت) بوده است. این ذخیره شامل 212.6 کیلوگرم

اورانیوم غنی شده تا 3.67 درصد از اورانیوم 235 فراوری شده قبل از 8 جولای 2019 و 159.7 کیلوگرم اورانیوم فراوری شده از 8 جولای 2019 ، بوده است.

14 .در کارخانه غنی سازی سوخت فردو (FFEP)بیش از 1044 سانتریفیوژ 1-IR در یک بال (واحد 2)از تأسیسات مزبور قرار داده نشده است (بند 46 .) در تاریخ 6 نوامبر 2019 ،آژانس راستی آزمایی نمود که تعداد 1020 سانتریفیوژ 1-IR در شش آبشار نصب هستند. در همان تاریخ آژانس راستی آزمایی نمود که ده سانتریفیوژ 1-IR در قالب طراحی موقعیت های 16 سانتریفیوژ 1-IR نصب شده بودند و یک سانتریفیوژ 1-IR در یک موقعیت جداگانه نصب شده بود،

به منظور انجام تحقیق مقدماتی و فعالیتهای تحقیق و توسعه در ارتباط با فراوری ایزوتوپ های پایدار. ایران در بازه زمانی گزارش هیچ گونه غنی سازی یا فعالیت های تحقیق و توسعه مرتبط در این کارحانه انجام نداده و هیچ گونه مواد هسته ای در کارخانه وجود نداشته است (بند 45.)

15 .همچنانکه قبال گزارش شده است در 6 نوامبر 2019 آژانس راستی آزمایی نمود که ایران یک مخزن UF6 طبیعی را از FEP به FFEP منتقل نموده است. در همان تاریخ، آژانس همچنین راستی آزمایی نمود که این مخزن در FFEP برای خوراک دهی به دو آبشار سانتریفیوژ IR1 ، که از 16 ژانویه 2016(روز اجرای برجام (میچرخند ، برای آماده سازی ، متصل شده است (بند 46.2)همچنین در همان تاریخ آژانس راستی آزمایی نمود که 2 آبشار سانتریفیوژ IR1 ، که تمام زیرساختهای مرتبط با آنها در شرایط غیرفعال

مانده بودند(بند 46.2)و دو آبشاری که در حال اجرا اصلاحات به منظور فراوری ایزوتوپهای پایدار بودند، بدون تغییر ماندند (بند 46.1 .)در 9 نوامبر 2019 آژانس راستی آزمایی نمود که ایران خوراک دهی UF6 به 2 آبشار سانتریفیوژ IR1 که از روز اجرای برجام در حال چرخش بودند را برای غنی سازی شروع نموده است . از 6 نوامبر 2019 مواد هسته ای در FFEP قرار داده شده و از 9 نوامبر 2019 ایران غنی سازی را در این کارخانه شروع نموده است . (بند45.)

16 .همه سانتریفیوژها و زیرساختهای مربوطه در انبار، تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده اند (بندهای 29 ،47 ،48 و 70 .)با این حال ، در طول دوره این گزارش بعضی از سانتریفیوژها و زیرساختهای وابسته به آنها از انبار جهت نصب در PFEP در حالیکه تحت نظارت مستمر آژانس در کل فرایند قرار داشته اند ،خارج شده اند. (بند 70)آژانس دسترسی منظم به ساختمان های مرتبط در نطنز شامل همه FEP و کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی (PFEP)را ادامه داده و دسترسی روزانه طبق درخواست آژانس اجرا شده است (بند 71 .) آژانس کماکان دسترسی معمول به FFEP ،از جمله دسترسی روزانه در صورت درخواست، داشته است. (بند 51)

17 .از زمان گزارش فصلی پیشین مدیرکل موقت، ایران بعضی فعالیتهای غنی سازی انجام داده که در راستای برنامه بلند مدت غنی سازی تحقیق و توسعه اش، که در تاریخ 16 ژانویه 2016 به آژانس ارائه نموده 32 است ، قرار ندارند .(بند 52)

18 .در تاریخ 26 اکتبر 2019 ،آژانس راستی آزمایی کرد که کلیه میله های سوخت پرتودهی شده در TRR در ایران از میزان پرتودهی کمتر از 1 رم بر ساعت (در یک متر در هوا) برخوردار نیستند.

19 .ایران هیچ کدام از تأسیسات اعلام شده را به منظور تبدیل مجدد صفحات سوخت یا ضایعات به UF6 مورد استفاده قرار نداده و از ساخت تأسیسات جدید بدین منظور به آژانس اطلاعی نداده است (بند 58.)

3.C .تحقیق و توسعه، فراوری و موجودی سانتریفیوژ

20 .همانطور که قبلا گزارش شد، ایران در تاریخ 8 سپتامبر 2019 به آژانس خبر داد که اتصالهای سرپوش را به نحوی تغییر خواهد داد که محصول و باقی مانده ها در 5 آبشار تحقیق و توسعه در نطنز (شماره های 2، 3، 4، 5 و 6) به صورت جداگانه جمع آوری شوند (بند 32 و 42 .)

21 .ایران در تاریخ 23 اکتبر 2019 طی نامه ای به آژانس اطالع داد که میخواهد 6 نوع جدید از ماشینهای سانتریفیوژ، معینا 7-IR ، IR8s ،IR8B ،IR9 ،s-IR و IR6smo را در موقعیت تکی در PFEP نصب را که در تاریخ 15 ژانویه 35 نماید. آژانس در مکاتبه مورخه 24 اکتبر 2019 از ایران خواست که الگوهایی را که در تاریخ 15 ژانویه 2016 به آژانس ارائه نموده بود به نحوی به روز رسانی نماید که معینات سانتریفیوژهای IR8s ،IR8B ،IR9 ،s-IR و IR6smo را در بر گیرد. در مکاتبه مورخ 4 نوامبر 2019 ، ایران پرسش نامه اطلاعات طراحی برای PFEP را به نحوی به روزرسانی نمود که تمامی انواع سانتریفیوژهای موجود را در بر گیرد.

22 .در تاریخ 5 نوامبر 2019 آژانس راستی آزمایی نمود که سانتریفیوژها و آبشارهای زیر در خطوط 2 و 3 تحقیق و توسعه نصب شده و با UF6 آزمایش میشوند (بند 42-32 :)تا 22 سانتریفیوژ IR2m شامل یک آبشار 20 تایی ، تا 22 سانتریفیوژIR4 شامل یک آبشار 20 تایی ، تا 11 سانتریفیوژ IR5 شامل یک آبشار 10 تایی ، تا 34 سانتریفیوژ IR6 شامل یک آبشار 10 تایی و یک آبشار 20 تایی ، تا 33 سانتریفیوژ IR6s شامل یک آبشار 20 تایی و 12 سانتریفیوژ که در یک ترکیب جدید نصب شده اند (IR6smo) 3 سانتریفیوژ تکی IR8 ، یک سانتریفیوژ تکی IR3 ،یک سانتریفیوژ تکی IR6m ، یک سانتریفیوژ تکیIR6m ، یک سانتریفیوژ تکی IR6m ، دو سانتریفیوژ تکیIR7 ، یک سانتریفیوژ تکی IR8B ، یک سانتریفیوژ تکی

IRs و یک سانتریفیوژ تکی IR9 .ایران به آژانس خبر داده که تمامی آبشارهای نصب شده در خطوط 2 و 3 تحقیق و توسعه در PFEP هرگاه که نصب شوند، برای انباشتن اورانیوم غنی شده اورانیوم به کار خواهند رفت.

23 .در 21 اکتبر 2019 آژانس راستی آزمایی نمود که ایران نصب مجدد یک آبشار 164 تایی سانتریفیوژ IR4 و یک آبشار 164 تایی سانتریفیوژ IR2m به همراه لوله کشی های الزم در خطوط تحقیق و توسعه و 5 را تکمیل نموده است. (بندهای 33 و 34) در 30 اکتبر 2019 آژانس راستی آزمایی نمود که هر دوی این آبشارها اورانیوم غنی شده را انباشت نموده اند (بند 32 .) در 13 اکتبر 2019 ایران به آژانس خبر داد که ابتدا یک آبشار 30 تایی از سانتریفیوژ IR6 در خط 6 تحقیق و توسعه پیش از افزایش آبشار به 164 سانتریفیوژ IR6 ،نصب خواهد نمود. (بند 37 و 41) در 30 اکتبر 2019 آژانس راستی آزمایی نمود که نصب مجدد لوله کشی در خط 6 تحقیق و توسعه، برای جاگیری یک آبشار 164 تایی سانتریفیوژه IR6 و

همچنین نصب آبشار 30 تایی سانتریفیوژ IR6 تکمیل شده است. در 5 نوامبر 2019 آژانس راستی آزمایی نمود که آبشار 30 تایی IR6 در حال انباشتن اورانیوم غنی شده بود.

24 .در 20 اکتبر 2019 آژانس راستی آزمایی نمود که ایران تست مکانیکی 3 سانتریفیوژ IR4 را به صورت همزمان در مرکز تحقیقاتی تهران به مدت 12 روز انجام داده است. در 9 نوامبر 2019 آژانس راستی آزمایی نمود که ایران محل جدیدی را بجز محلهای معین شده در برجام برای تست مکانیکی سانتریفیوژها تجهیز

نموده است. (بند 40)

25 .ایران اظهارنامه های مربوط به فراوری و موجودی لوله های روتور سانتریفیوژ و بیلوز(Bellows)را به آژانس ارائه نموده و اجازه راستی آزمایی اقلام در موجودی را به آژانس داده است (بند1،80) آژانس نظارت مداوم شامل استفاده از اقدامات نظارتی و مراقبتی surveillance and containment

measures را انجام داده و راستی آزمایی نموده که تجهیزات اعلام شده برای فراوری لوله های روتور و بیلوزها برای فراوری سانتریفیوژ نه فقط برای فعالیتهای معین شده در برجام بلکه برای فعالیتهایی فراتر از آنچه در برجام معین شده است ، مانند نصب آبشارهای جدید که در بند قبل شرح داده شد (بند 2، 80)

، استفاده شده اند. ایران هیچگونه سانتریفیوژ 1-IR را برای جایگزینی با آنهایی که خراب شده و یا از کار افتاده اند، فراوری ننموده است(بند 62)

26 . همه لوله های روتور اعلام شده، بیلوزها و مجموعه های روتور شامل لوله روتورها و بیلوزهایی از جمله آنهایی که از روز اجرا فراوری شده اند، تحت نظارت مداوم آژانس قرار داشته اند (بند 70 .)در 21 اکتبر 2019 آژانس راستی آزمایی نمود که ایران با استفاده از فیبر کربن، که تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی مداوم فرایند فراوری لوله روتورها و بیلوزها تحت نظارت 39 40 آژانس نبوده است، لوله های روتور فراوری نموده است. فرایند فراوری لوله روتورها و بیلوزها تحت نظارت مداوم آژانس میباشد.

D .اقدامات شفاف سازی

27 .ایران کماکان به آژانس اجازه داده تا از نظاره گرها و مهر و مومهای الکترونیکی آنالین در زمینه غنی سازی استفاده نماید تا بدینوسیله شرایط آنها در اماکن هسته ای به بازرسان آژانس مخابره و جمع آوری اتوماتیک ثبت سوابق اندازه گیری توسط ادوات اندازه گیری نصب شده آژانس تسهیل شود)بند 1.67 .)ایران بنا به درخواست آژانس نسبت به صدور ویزا درازمدت برای بازرسان منصوب آژانس اقدام نموده و برای آژانس در اماکن هسته ای، محل کار مناسب فراهم نموده و استفاده از محل کار در مکان های نزدیک سایتهای هسته ای در ایران را تسهیل نموده است (بند 2.67 .)

28 .ایران کماکان به آژانس اجازه داده - تا به وسیله اقدامات مورد توافق با ایران، از جمله به وسیله اقدامات مراقبتی و نظارتی measures surveillance and containment - بر تمامی کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC)فراوری شده در ایران یا بدست آمده از دیگر منابع و انتقال آنها به تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF)

در اصفهان (بند 68 ،)نظارت نماید. همچنین، ایران تمامی اطلاعات ضروری برای قادر نمودن آژانس جهت راستی آزمایی فراوری کنسانتره سنگ اورانیوم)UOC)و موجودی انبار UOC فراوری شده در ایران یا بدست آمده از هر منبع دیگری را ارایه نموده است (بند 69.)

E .سایر اطلاعات مرتبط

29 .ایران همچنان به اجرای موقت پروتکل الحاقی موافقتنامه پادمانها بر اساس ماده 17(b)پروتکل الحاقی، تا زمان لازم الاجرا شدن آن ادامه می دهد. آژانس به ارزیابی اظهارنامه های ایران ذیل پروتکل الحاقی ادامه داده است و تحت پروتکل الحاقی، دسترسی های تکمیلی به همه سایتها و اماکن مورد احتیاج برای بازدید در ایران داشته است. همکاری بموقع و فعاالنه از سوی ایران در ارایه چنین دسترسی، موجب تسهیل در اجرای پروتکل الحاقی شده و اعتماد را افزایش میدهد. همانطور که در تاریخ 7 نوامبر 2019 مدیرکل موقت به

شورای حکام گزارش نمود ، آژانس ذرات اورانیوم طبیعی ساخت بشر در مکانی که توسط ایران به آژانس اظهار نشده بود، شناسایی نموده است . مهم است که ایران به تعاملات خود با آژانس برای حل و فصل موضوع در اسرع وقت ممکن ادامه دهد. تعامالت ادامه دار بین آژانس و ایران در ارتباط با اجرای موافقتنامه پادمان و پروتکل الحاقی، احتیاجمند همکاری به موقع و کامل توسط ایران است.

30 .راستی آزمایی و نظارت آژانس بر سایر تعهدات مرتبط هسته ای ایران ذیل برجام، شامل تعهداتی که در

بخش های D ،E ،S و T ضمیمه یک برجام تصریح شده، ادامه دارد.

31 .طی مقطع زمانی این گزارش، آژانس در یک جلسه از جلسات گروه کاری خرید کمیسیون مشترک شرکت نموده است. (برجام، ضمیمه چهار - کمیسیون مشترک، بند 6.4.6.)

F .خلاصه

32 .آژانس به راستی آزمائی عدم انحراف مواد هسته ای اعالم شده در تاسیسات هسته ای و مکان های خارج از تاسیسات که بطور معمول مورد استفاده قرار می گیرند(LOFs)و از سوی ایران درچارچوب موافقت نامه پادمان های آن اظهار شده، ادامه می دهد. ارزیابی ها در خصوص نبود فعالیتها و مواد هسته ای اظهارنشده برای ایران کماکان ادامه دارد.

33 .از روز اجرا، آژانس به نظارت و راستی آزمائی اجرای تعهدات مرتبط هسته ای از سوی ایران بر اساس مفاد برجام پرداخته است.

34 .مدیرکل موقت به گزارش دهی به طور مقتضی ادامه خواهد داد.

310311

منبع: خبرآنلاین

به "متن کامل گزارش آژانس را بخوانید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "متن کامل گزارش آژانس را بخوانید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید